Naturgjødsel

Vi er forhandler for Norsk Naturgjødsel. Ta kontakt med Ole (Tel: 9320 8375) for et godt tilbud.

Gjødsle mindre og oftere. Gjødsle en gang hver 4-6 uke så lenge plantene eller plenen vokser, gjerne et stykke ut på høsten.

Vår Naturgjødsel er produkter som er basert på hønsegjødsel. Hønsegjødsel skaper rikere bakterieflora i jorda og dermed bedre næringsgrunnlag for plantene. Resultatet er mer hardføre og frodigere planter og plener. Helt enkelt.

Regelmessig gjødsling med Helgjødsel hindrer uønsket mose i plenen.