Haugrønning gård

Haugrønning Gård ligger idyllisk til ved Trondheimsfjorden, omtrent ytterst på Byneset. Her produseres økologisk lammekjøtt, gras, korn, noe frukt, grønt og potet.

Gården har vært i familien siden 1844 og vi som driver i dag er 7. generasjon her. Frem til 1980-tallet var det tradisjonell melkeproduksjon på gården. Etter dette ble det i hovedsak dyrket korn.

Den 9. august 2014, hentet vi 18 ungsauer av gammel rase på Frøya og dermed kom det husdyr på gården igjen. Høsten etter solgte vi lammekjøtt til familie, venner og naboer, og siden har etterspørselen økt. Nå har vi ca. 85 vinterfôra steinaldersau, som gir ca.120-130 lam hvert år. Dette antallet passer oss godt – det er ikke flere enn at vi kjenner dem alle, men mange nok til at vi får til en grei produksjon med høy kvalitet.

Sauerasen vår, steinaldersau, har opphav i de første sauene som kom til Norge for 4000-5000 år siden. De er nøysomme ute-gangere som ikke er foredlet eller avlet for intensiv drift, og har derfor sterke, naturlige instinkter og god helse. Steinaldersauen går under mange navn, og er også kjent som villsau, ursau, eller gammelnorsk sau. 

Vi som bor på og driver gården i dag er Hilde Haugrønning & Ole Kjøsnes, sammen med barna Marielle og Sivert Georg. Kårkall Sivert på 94 bor også fremdeles på gården. Nå følger han mest med på det som foregår fra sidelinjen, men han har vært et viktig forbilde og en ressurs på gården for store og små.

Haugrønning gård er drevet økologisk siden 2015, og ble Debio-godkjent i 2017. Det har vært en givende vei å gå, og vi har lært oss å tenke på en litt annet måte, enn det vi lærte på landsbruksskolen. I alt vi gjør, ligger det en tanke bak, om å bygge levende jord, dyrke friske planter, og holde sunne dyr. – Litt sånn som naturen selv ville gjort det, og så hjelper vi til.