Steinaldersau

Særegen god smak og høy kvalitet.

Våre sauer har opphav i de første sauene som kom til Norge, da husdyrhold ble etablert for 4000-5000 år siden. Rasen heter Gammelnorsk sau, men kalles gjerne steinaldersau, villsau, eller ursau. Denne typen sau er hardfør og nøysom og trives med å gå ute hele året.

Rasen er ikke blitt foredlet og avlet for intensiv drift, og har dermed beholdt de naturlige instinktene. De får 1-2 lam og lammer uten behov for hjelp. Hos oss går de i fjæra og på stubbåker om vinteren, og på sommeren beiter de områder som ellers er i ferd med å gro igjen av kratt og løvskog. De har et allsidig kosthold bestående av bl.a. gress, ugras, urter, lyng, løvtrær, tang og tare.

Kjøttet fra slik sau har en helt særegen god smak og er av høy kvalitet. Vi selger lammeslakt og skinn direkte fra gården.

Image with visual parallax effect